News

นักเคลื่อนไหว โจชัวหว่อง เพื่อประชาธิปไตยถูกจำคุก

โจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง, แอกเนสเชาและอีวานแลมได้รับโทษจำคุกเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงจำนวนมากเมื่อปีที่แล้ว ทั้งสามคนในวัยยี่สิบปีถูกตัดสินว่ามีความผิดในการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยถูกยับยั้งตั้งแต่ปักกิ่งนำกฎหมายความมั่นคงที่เป็นที่ถกเถียงกันมาใช้ด้วยการลงโทษที่รุนแรง

แต่เมื่อความผิดของพวกเขาเกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้กฎหมายนักเคลื่อนไหวจึงหลีกเลี่ยงโทษจำคุกตลอดชีวิต หว่อง อายุ 24 ปีและนักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงในระดับสากลของฮ่องกงได้รับโทษจำคุก 13 เดือนครึ่งในขณะที่เชาอายุ 23 ปีและแลมอายุ 26 ปีจะถูกจำคุกเป็นเวลา 10 และ 7 เดือนตามลำดับ นักเคลื่อนไหวถูกควบคุมตัวไว้จนถึงการพิจารณาคดีในวันพุธโดยหว่องถูกคุมขังเดี่ยว